Phosworks deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Phosworks studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 8,8 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Strategisk kompetens
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Affärsnytta

Tack vare stark initial insats med att förstå vårt bolag, vad vi står för, visionen och affärsplanen så togs ett mycket starkt koncept fram.

Vi har jobbat med Phosworks många år och med samma personer vilka förstår detta väldigt bra. De förstår branschen.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH STRATEGISK KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Phosworks Nöjd Kund Index placerar sig över branschmedelvärdet och medelvärdet för kategorin Digitalbyråer 25+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över bransch och kategorimedel är strategisk kompetens, kreativitet, engagemang och affärsnytta.

Stor kunskap om webbplatsens funktion och utvecklingsmöjligheter. Strategiskt, flexibelt och lösningsorienterat sätt att jobba. Tar ansvar för helheten på ett strålande sätt och är entusiastiska, nyfikna och positiva.

KUND OM SYNPUNKTER PÅ INKÖPTA TJÄNSTER

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+84

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +84.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, enkla att samarbeta med, kreativitet,  medarbetarna, och strategi.

Sagt om byråns styrkor:

Bra på att jobba med olika budgetar.

Hög förmåga att förstå sin kunds vision.

Bra produktionsutvecklare.

Nära kontakt och hög tillit.

Trevliga människor som arbetar hårt och levererar.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.