Samarbetspartners

SWEDMA

Swedish Data & Marketing Association – sammanför såväl leverantörer som köpare i det svenska ekosystemet för datadriven marknadsföring. SWEDMA samlar hela värdekedjan och skapar optimala förutsättningar för att arbeta ansvarsfullt med datadriven marknadsföring – och bidra till det som ett enskilt företag inte självt kan uppnå.

SWEDMA har tre viktiga fokusområden:

Opinion – påverkar lagstiftning, verkar för självreglering och skapar opinion för att bygga de bästa marknadsförutsättningarna för alla.

Rådgivning – vi vägleder dig och din organisation i den digitala transformationen av marknadsföringen. Det kan handla om alltifrån juridisk rådgivning till hur den datadrivna marknadsföringen utvecklas i framtiden och vilken kunskap och kompetens som krävs för att arbeta ansvarsfullt.

Engagemang – skapar nätverk och utbyten av idéer, utbildar och inspirerar för att omvandla ambition och potential till innovation och konkreta affärsresultat.

SWEDMA arrangerar även Guldnyckeln – Sveriges äldsta kommunikationstävling för resultatdriven marknadsföring.

Sveriges Marknadsförbund

Sveriges Marknadsförbund är intresseorganisationen som kompetensutvecklar individerna på företag, organisationer och myndigheter. Ofta är det marknadschef, kommunikationschef, VD samt nära medarbetare som är våra kontaktpersoner och som erhåller vår information kontinuerligt.

I Sveriges Marknadsförbund är det ditt företag som är medlem. Sveriges Marknadsförbund bevakar alla discipliner inom marknadsföring och kommunikationsområdet.

Medlemmar är välkomna oavsett branschtillhörighet. Medlemsföretagen finns representerade från stora industrier till startups, kommunikationsbyråer, myndigheter och organisationer . Sveriges Marknadsförbund är en remissinstans och bevakar vad som händer i marknadskommunikationens samtliga discipliner.

Svensk PR

Vi är branschorganisationen för bättre PR och kommunikation. Vi verkar för att ge våra medlemmar bättre förutsättningar och för att stärka PR-branschens konkurrenskraft. Vi välkomnar alltid nya medlemsföretag som vill bli del av ett av kommunikations-Sveriges trevligaste nätverk.

Vi för tillsammans branschen framåt – och har kul ihop på vägen.