Onemotion deltar i kundstudie utfärdad av Regi.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Onemotions studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Affärsnytta
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Leveranssäkerhet
  • Projektledning

Jag tycker att det har en bra förståelse av vikten av att förstå vår organisations varumärke och hur man ska kommunicera ut den externt.

Engagerade, snabba på att svara, alltid villiga att ta ett möte etc

KUND OM KUNSKAP AV VARUMÄRKEN OCH ENGAGEMANG

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Onemotions kundstudie placeras sig över genomsnittet för branschen.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är engagemang, digital kompetens och proaktivitet.

De lyssnar in på våra behov och kommer med bra kreativa lösningar både för det fysiska samt digitala. De har en hög leveranssäkerhet och extrem trevliga och tillmötesgående projektledare.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Onemotions relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+75

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +75. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Onemotions styrkor nämns bland annat: bredd, engagemang, personliga relationer, och uppföljning.

Sagt om byråns styrkor:

Roliga att samarbete med.

Väldigt moderna!

Att alltid ligga i framkant.

Lösningsfokuserade.

Projektledarna!

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån.