Milou Communication deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Milous studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Engagemang
  • Kreativitet
  • Utvärdering av samarbetet

De gör ofta saker som överträffar våra förväntningar.

Från kundens idé till verkligheten har de alltid tagit ett steg till, man får inte bara det man beställer utan man får en aha-upplevelse.

KUND OM KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Byrån placerar sig över branschmedel inom områdena kreativitet, digital kompetens, administrativa rutiner och utvärdering av samarbetet.

Jag tycker att de är duktiga framför allt på det strategiska i ett varumärke.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+60

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +60.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: kreativitet, engagemang och kompetens.

Sagt om byråns styrkor:

Alla grejer vi gör med dem blir lyckade.

De kommer med förslag och idéer, kreativa lösningar på saker och ting, ser möjligheter.

De håller det de lovar, är klara när de skall.

De gör ett gediget bakgrundsarbete och kommer t.ex. med förslag och idéer utanför det vi kommit överens om.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats  för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.