Milou Communication deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Milous studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Digital kompetens
  • Affärsnytta

Kunskap om affären är väldigt viktigt för att vara en god leverantör förutom kunskap om varumärke och teknik/UX. Milou kombinerar det bra och förstår att det är ett villkor för att leverera fullgott.

Bra på att facilitera workshops som man faktiskt får någonting ur, de inspiererar oss som medarbetare.

KUND OM KUNSKAP OM KUNDENS VERKSAMHET/AFFÄR OCH KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Byrån placerar sig över branschmedel inom områdena kunskap om kundens verksamhet/affär, digital kompetens, administrativa rutiner och affärsnytta.

Modernt synsätt med stilutveckling och hänsyn till hela stacken av kompetenser i processen, från krav till design, utveckling och test.

KUND OM TEKNIKLÖSNINGAR OCH DESIGN/USER EXPERIENCE

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+56

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +56.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: kreativitet, engagemang och kompetens.

Sagt om byråns styrkor:

Hög kvalitet på producerat arbete.

 

Anpassar arbetsupplägget efter behov i olika uppdrag.

Engagemang för ständig förbättring.

Kunnig och bra personal.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats  för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.