KAN Agency deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i KAN Agency studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Leveranssäkerhet

Jag är jättetrygg med vår strateg, vår ansvarige på KAN, hög kompetens och även specialister, vi träffar specialister som upplevs duktiga.

Ligger i deras DNA, de är från början en digital byrå som har breddat sig, har flera discipliner i huset.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH DIGITAL KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Exempel på områden som placerar sig över både kategori- och branschmedel är kunskap om varumärken och kunskap om slutkunder/målgrupper.

KAN Agency har mindre andel bytesbenägna kunder än genomsnittet i branschen och kategorin digitalbyråer 50+ MKR.

KAN är en leveranssäker byrå som utmanar brief på ett bra sätt för att verkligen leverera på kundens behov. Starka inom digitalt, content, och rörlig media. En stabil partner som det alltid är kul och tryggt att arbeta med.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+61

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +61.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: digital kompetens, bredd i kunskap och erbjudande, engagemang, flexibilitet, kreativitet och UX.

Sagt om byråns styrkor:

Genuina engagemang i att leverera det som de facto har effekt inte bara gör uppdragsgivaren nöjd.

De är duktiga på att få en ganska komplex frågeställning konceptualiserad och göra tillhörande kommunikation på ett enkelt sätt.

Är ett väldigt bra bollplank, alla idéer de kom med var väl förankrade i vårt varumärke och passade väldigt bra.

De är en byrå med webbutveckling i grunden och hög teknisk kompetens.

De håller tidsplaner, saker sker när det skall inom ramen för budget.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.