Grit deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Grits studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Digital kompetens
  • Proaktivitet
  • Engagemang
  • Leveranssäkerhet

Grymt engagemang och extremt lyhörda till våra behov och prioriteringar.

Grit stöttar oss i alla våra frågor och kommer med värdefull input kring utvecklingen av vår markandsföring.

KUND OM ENGAGEMANG OCH UTVECKLING AV MARKNADSFÖRING

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Grits Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Medie- och kommunikationsbyrå (Fristående Media).

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är digital kompetens, proaktivitet och engagemang.

Grit får oss att utvecklas, som i denna stora samhällsomvandling är otroligt viktig för att vi ska hitta kompetens till vår verksamhet. De är pricksäkra, serviceinriktade, kunniga och är som en kollega.

KUND OM VAD SOM DRIVIT AFFÄRSNYTTAN

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Grits relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+85

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +85. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Grits styrkor nämns bland annat: Digital kompetens, engagemang, spetskompetens, personliga och leveranssäkra.

Sagt om byråns styrkor:

Effektivisering av kommunikation.

Engagerade projektledare.

Närvarande/engagerade.

Spetskompetens inom analys.

Värdet för pengarna.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.