Eventum deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Eventums studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Kreativitet
  • Proaktivitet
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Utvärdering av samarbetet
  • Leveranssäkerhet
  • Affärsnytta
  • Effekt för pengarna

De gör tydliga rekommendationer, de kommer med idéer, bygger upp på ett bra sätt, goda kunskaper om hur de jobbar med processer och strategiskt för att nå vår målgrupp och uppsatta mål

De förekommer ofta oss om saker vi måste tänka på, projektledarrollen hos dom är oerhört bra, de gör oss inte stressade

KUND OM STRATEGISK KOMPETENS OCH PROAKTIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Eventums Nöjd Kund Index placerar sig högst upp i kategorin
Event & Brand Experience 5-25 MKR

Eventum placerar sig över branschmedel på samtliga områden.

Otroligt proffsiga, förstod vad vi ville ha. Var enormt lätta att ha att göra med, arbetade effektivt och resultatet imponerade!

KUND OM EVENT MARKETING – EVENT OCH GENOMFÖRANDE

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Eventums relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+96

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +96. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Eventums styrkor nämns bland annat: Engagemang, leveranssäkerhet, professionalism och kreativitet.

Sagt om byråns styrkor:

Professionell och kompetent personal

God kompetens, effektiva, snabba

Leveranssäkerhet i alla leverantörskedjor

Engagemang, lösningsfokuserade

Deras engagemang.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån.