Digital Dominance deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Digital Dominance studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Administrativa rutiner

Väldigt engagerade, nyfikna och ställer många frågor.

Alltid tydliga angående vad nästa steg ska vara och det är aldrig något oklart.

KUND OM ENGAGEMANG OCH PROJEKTLEDNING

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Digital Dominance Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Digitalbyråer 5-25 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är strategisk kompetens, digital kompetens och proaktivitet.

Digital Dominance visar på tålamod och framåtanda.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Digital Dominances relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+71

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +71. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Digital Dominances styrkor nämns bland annat: analys, framåtanda, lyhördhet, teknisk kompetens och uppföljning.

Sagt om byråns styrkor:

Väldigt kunniga inom digital marknadsföring, SMM.

 

Digital marknadsföring.

 

Projektledning/administrativa.

 

Teknisk kompetens.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.