Digital Dominance deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Digital Dominance studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Digital kompetens
  • Utvärdering av samarbetet

De är duktiga på att sätta sig in, det känns som att de har en verklig förståelse för oss.

De är väldigt skickliga på sina tjänster, de har också egna program och verktyg som ger en känsla av kunskap och kompetens.

KUND OM KUNSKAP OM KUNDENS VERKSAMHET/AFFÄR OCH DIGITAL KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Digital Dominance Nöjd Kund Index placerar sig i linje med genomsnittet för kategorin Digitalbyråer 5-25 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är kunskap om kundens verksamhet/affär, digital kompetens och utvärdering av samarbetet.

Det är väldigt enkelt att samarbeta med dem och de är väldigt kunniga i området.

KUND OM RÅDGIVNING OCH STRATEGI

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Digital Dominances relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittliga värdet för Digitalbyråer 5-25 MKR.

NPS+64

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +64. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Digital Dominances styrkor nämns bland annat: Lyhördhet, trevliga, kompetens, flexibla och uppföljning.

Sagt om byråns styrkor:

De är trevliga att samarbeta med.

 

Kunskap om de sociala medierna.

 

Lyhördhet och flexibilitet.

 

De är kompetenta.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.