Delorean deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Deloreans studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Proaktivitet
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Utvärdering av samarbetet

Stjärnor! Mycket bra byrå som tänker visuellt, tillgänglighet och kvalitet!

Delorean är en otroligt trevlig byrå att arbeta med. Personalen visar ett intresse för det vi gör, hittar olika lösningar för att lösa problem och alltid glada. Härligt gäng!

KUND OM DIGITAL KOMPETENS OCH ENGAGEMANG

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Deloreans Nöjd Kund Index placerar sig över bransch- och kategorinivå.

Exempel på områden som placerar sig över bransch- och kategorimedel är kunskap om kundens verksamhet/affär, kreativitet, digital kompetens, proaktivitet, affärsnytta och effekt för pengarna.

Efter vårt arbete med lanseringen av webben som gjordes på väldigt kort tid och som vi var väldigt nöjda med så har jag rekommenderat Delorean till vänner och arbetskollegor i branschen flera gånger. Det är ett nöje att arbeta med dem och jag känner stor tillit till dem.

KUND OM SYNPUNKTER PÅ INKÖPTA TJÄNSTER

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+89

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +89.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: familjära, lyhördhet, kompetens, utveckling och UX.

Sagt om byråns styrkor:

Familjära, trevliga och på alla sätt bra att ha att göra med.

Lyhördhet och snabb respons.

Kommer ofta med smarta lösningar vi inte tänkt på.

Förståelse för teknik och plattformar.

Det är i deras DNA att vara proaktiva.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.