Dear Friends deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Dear Friends studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,2 på en tiogradig skala:

  • Kreativitet
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Leveranssäkerhet
  • Affärsnytta

Mycket engagerade i både sakfrågor men även samhällsdebatten när det kommer till vårt projekt.

Kampanjerna har levererat ökad varumärkeskännedom, produktkännedom och drivit kundtrafik till butik.

KUND OM ENGAGEMANG OCH AFFÄRSNYTTA

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Samtliga områden i NKI placerar sig över bransch- och kategorimedel.

Dear Friends sätter sig in i vår business, varumärke och bransch på ett bra sätt och kommer med knivskarpa idéer och rekommendationer.

KUND OM KAMPANJER OCH PRODUKTION

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Dear Friends relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+86

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +86. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Dear Friends styrkor nämns bland annat: Branschkunskap, engagemang, kreativitet, snabbhet och strategisk kunskap.

Sagt om byråns styrkor:

Bred kompetens inom byrån.

Kommunikation med mig som kund.

Närhet och lyhördhet till våra behov.

Kunskap om och erfarenhet av vår bransch.

Kunnigt & intakt team med strategisk höjd.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.