Context media deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Context medias studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Affärsnytta
  • Digital kompetens
  • Utvärdering av samarbetet
  • Leveranssäkerhet

Ser till att vi ser möjligheterna som vi har missat. De är steget före och har lärt känna oss.

Väldigt lätta att samarbeta med, alltid lyhörd för kundens önskemål och har stort tålamod och hög stresströskel.

KUND OM KUNSKAP OM AFFÄRSNYTTA OCH ENGAGEMANG

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Context Medias Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Media och kommunikationsbyrå (Fristående byrå).

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är digital kompetens, leveranssäkerhet och affärsnytta.

De tar in det vi behöver, är lyhörda, kommer med idéer och tankar på hur vi kan minska utgifterna och få ut mer. Suveränt. Sköter arbetet med sociala medier på ett förbaskat bra sätt.

Är engagerade och tillsätter resurser för att nå försäljningsmålen, de är seriösa och jobbar för kundens försäljning.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+63

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +63. Ett utmärkt resultat.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: Bredden, engagemang, lyhördhet, leveranssäkerhet och projektledning.

Sagt om byråns styrkor:

Bredden och mångsidigheten på Context media är riktigt bra.

Lyhörda.

Den personliga kontakten.

Trovärdighet.

De sitter på en stor kunskap om vår affär.