Camelonta deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Avaus studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Administrativa rutiner
  • Leveranssäkerhet

Det känns som att de alltid ligger i framkant, de vet vad vi ska behöva för att utvecklas. De kommer även med bra lösningsförslag.

Jag är en extrem kontrollperson, men behövde aldrig fråga ifrågasätta eller påminna någon leverans.

KUND OM KREATIVITET OCH LEVERANSSÄKERHET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är kreativitet, digital kompetens och leveranssäkerhet.

 

Kunskap och engagemang i projektet, drivet gäng och extremt duktiga på sin sak gjorde utvecklingen och strategin till en succé!

KUND OM BYRÅNS VARUMÄRKESUTVECKLING

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

 

NPS+58

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +58.

När kunderna kommenterar Camelontas styrkor nämns bland annat: analys, delaktighet, engagemang, samarbetsvilja, tillgänglighet och teknisk kompetens.

Sagt om byråns styrkor:

De är väldigt dedikerade med sina uppdrag.

De är positiva och entusiastiska.

Deras kompetens inom att kunna stötta mig.

Hög innovationsnivå.

Snabb personlig service.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.