Bästa Kompisar deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Bästa Kompisars studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Strategisk kompetens
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Utvärdering av samarbetet
  • Affärsnytta

Vi hade jättehöga krav på den visuella upplevelsen. BK levde upp till och överträffade våra förväntningar.

Trevliga, samarbetsvilliga, kul att jobba med, energigivande människor, duktiga på att förädla idéer och uppdrag de får.

KUND OM KUNSKAP OM KREATIVITET OCH ENGAGEMANG

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Bästa Kompisars Nöjd Kund Index placerar sig i linje med kategorin Reklambyråer 5-15 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över bransch och kategorimedel är strategisk kompetens, kreativitet, utvärdering av samarbetet och affärsnytta.

Vi hade ett jättebra teamwork under hela projektet där BK hjälpte oss att ta fram en ny hemsida. Vi hade en väldigt tight deadline, vilken vi nådde, och som egentligen var helt crazy. Vi hade extremt höga krav och önskemål och BK läste in vårt behov och levererade en fantastisk webbdesign med hög kreativ höjd som på alla sätt stöttar vårt varumärke och vad vi står för.

KUND OM SYNPUNKTER PÅ INKÖPTA TJÄNSTER

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+42

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +42.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, enkla att samarbeta med, kreativitet,  medarbetarna, och strategi.

Sagt om byråns styrkor:

Bra på att jobba med olika budgetar.

Hög förmåga att förstå sin kunds vision.

Bra produktionsutvecklare.

Nära kontakt och hög tillit.

Trevliga människor som arbetar hårt och levererar.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.