BerntzonBylund deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i BerntzonBylunds studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om marknad/affär
  • Kreativitet
  • Proaktivitet

Har en förmåga att förstå vår affär på djupet samt skapa content och kampanjer till en komplex marknad.

En av deras starkaste sidor – tack vare deras lyhördhet för företagets varumärke, affär, målgrupp liksom mina mål och arbetssätt – att med sin spetskompetens kunna visualisera och paketera en bred kreativ uppgift som spänner över flera discipliner och leverera ett förslag som överensstämmer och faktiskt överträffar mina förväntningar och förhoppningar inger mycket förtroende och önskan att fördjupa samarbetet ytterligare.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från BerntzonBylund Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Reklambyråer 25+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är: kunskap om varumärken, strategisk kompetens, kreativitet och effekt för pengarna.

Byrån balanserar våra globala riktlinjer utmärkt och utvecklar arbetet vidare på ett sätt som passar den svenska marknaden. Förutom ökade marknadsandelar och merförsäljning har vi fått sprida våra svenska projekt och initiativ till Nordamerika och resten av Europa med stor framgång.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+78

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +78. Ett utmärkt värde.

Sagt om byråns styrkor

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: bred kompetens, engagemang, kreativitet, utmanande, proffsiga och strategisk kompetens.

Förmåga att leverera bra resultat trots korta deadlines.

Snabba leveranser, bra pacing i projektet.

Finns alltid tillgängliga. Är beredda att tänka om vid de få tillfällen vi inte sätter planen direkt.  

Full kontroll på varje delmoment, stort som litet i alla led från idé till projektledning, slutleverans, fakturering och uppföljning.

I mitt fält är vi extremt KPI-drivna och målinriktade. Utan affärsnytta – ingen återkommande kund. BerntzonBylund levererar med fingertoppskänsla för KPI:er, mål och resultat.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats både skriftligen och muntligen för byrån.