Upphandlingsmyndighetens modell för upphandling

19 april|Byråval

Med denna modell vill vi visualisera inköpsprocessen. Pilen in i processen symboliserar de förutsättningar som finns för upphandlingen, exempelvis övergripande styrdokument och riktlinjer för den upphandlande organisationen. Inköpsprocessen är sedan indelad i tre huvudsakliga zoner som handlar om att förbereda upphandlingen, genomföra den och slutligen realisera avtalet. I varje zon går man igenom olika faser.

Zon 1 – förbereda

I denna zon förbereder du upphandlingen. Här ingår faserna:

  • Planera. Avsätt tid och resurser för att planera vilka som ska vara delaktiga i upphandlingen och när olika aktiviteter ska genomföras.
  • Kartlägga. Kartlägg behov, marknad och risker.
  • Analysera. Analyser de kartlagda behoven, marknaden och riskerna för att bland annat kunna välja upphandlingsförfarande.

Förbered upphandlingen

Zon 2 – upphandla

I denna zon genomför du själva upphandlingen (ibland benämns denna del som upphandlingsprocessen). I upphandlingsfasen ingår bland annat att:

  • utforma upphandlingsdokument
  • annonsera upphandlingen
  • pröva och utvärdera anbuden
  • tilldela avtalet
  • avsluta upphandlingen

Genomför upphandlingen

Zon 3 – realisera

I denna zon realiserar du avtalet. Här ingår faserna:

  • Implementera. Starta upp samarbetet, informera internt och använd avtalet i verksamheten.
  • Förvalta. Här ingår både avtalsuppföljning och avtalsförvaltning som säkerställer att leverantören levererar och uppfyller de krav som är ställda.

Realisera avtalet

Strategiskt inköpsarbete i processen

Bilden visar inköpsprocessen i huvudsak sedd utifrån en inköpsfunktions perspektiv. Det är ändå viktigt att komma ihåg att ett strategiskt och framgångsrikt inköpsarbete sker i aktivt samspel mellan alla olika delar av verksamheten, leverantörsmarknaden, omvärlden och mål och styrning. Det illustreras med strecken som går utanför själva processen.

Pilen in i inköpsprocessen symboliserar den styrning och de uppdrag som bör vara ingången till inköpsarbetet. Detta kan bland annat omfatta olika typer av styrdokument.

Läs mer om strategiskt inköpsarbete

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.