Strategy Awards

BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG

Tävlingen är öppen för byråer och andra konsulter som tar fram kommunikationslösningar där de strategiska vägvalen bakom lösningen bidragit till framgång för uppdragsgivaren.

Strategy Awards speglar vad praktik och forskning lärt oss om hur människor tar till sig kommunikation och hur strategiska vägval i dagligt kommunikationsarbete som ger framgång.

Tävlingens sju kategorier är därför indelade efter syfte, det vill säga efter vad som ska uppnås. Och bidragen beskrivs och bedöms av en jury enligt kriterier som även de speglar aktuell kunskap.

För att kontinuerligt låta nya forskningsresultat påverka upplägg och kriterier samarbetar Strategy Awards med Handelshögskolans institution för marknadsföring och strategi.

VINNARE 2022

Kategori Attityd utgår från syftet som är att förändra eller förstärka attityder till en produkt, ett varumärke, en kategori, organisation eller företeelse.

Kampanj: ”Länge leve jorden”
Uppdragsgivare: Lantmännen
Byråpartner: Nord DDB

 

Kategori Beteende: I den här kategorin är syftet att direkt påverka handlande och beteende. Att få människor att agera.

Kampanj: ”Öppna dörren för Sveriges unga”
Uppdragsgivare: McDonald’s
Byråpartner: Nord DDB, OMD & Prime Weber Shandwick

 

Kategori Internationellt: Syftet att engagera människor i fler än tre länder. T ex genom att engagera och nå in till människor bortsett från geografiska gränser och trots kulturella skillnader.

Kampanj: ”Mystery sniper”
Uppdragsgivare: Activision
Byråpartner: INGO

 

Kategori Lansering: utgår från syftet som är att lansera ett nytt varumärke, en ny produkt eller ett nytt erbjudande. Att få människor att uppmärksamma en nyhet.

Kampanj: ”Dåliga sätt att spara el”
Uppdragsgivare: Tibber
Byråpartners: Dentsu X

 

Kategori Nisch: syftet att nå in till en tydligt avgränsad målgrupp eller en mindre, väl definierad, del av befolkningen genom en matchande, specifikt riktad aktivitet.

Kampanj: ”Mystery sniper”
Uppdragsgivare: Activision
Byråpartner: INGO

 

Kategori Opinion: syftet att driva en fråga, skapa dialog, debatt och en arena som ger en organisation eller bransch utrymme att agera och kommunicera. Det kan t ex handla om att påverka värderingar och normer hos allmänheten.

Kampanj: ”En flagga värd att försvara”
Uppdragsgivare: Försvarsmakten
Byråpartner: Nord DDB

 

Kategori Kanalval: Syftet är att påverka människor genom valet av sammanhang och/eller kanaler.

Kampanj: ”Mystery sniper”
Uppdragsgivare: Activision
Byråpartner: INGO

https://www.stratawards.com