Sweet deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Sweet studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,2 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Strategisk kompetens
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Leveranssäkerhet

Otroligt kreativa, snabba, flexibla – lösningar kommer fram i snabb takt utan att göra avkall på kvaliteten. De flaggar alltid om något kan komma att ta längre tid. Jag som kund är väldigt delaktig och blir lyssnad till. Sweet är oroligt lyhörda och har en otrolig fingertoppskänsla.

KUND OM KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Sweet Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Reklam 5-15 MKR.

Sweet placerar sig över branschmedel inom alla områden.

Sweet kom in och kände/känner stort ansvar för att ta vårt nya varumärke och allt arbete kring det tillsammans med mig. Varje medarbetare på Sweet gör verkligen sitt yttersta för att hjälpa sin kund dvs oss.

KUND OM VARUMÄRKESSTRATEGI OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+86

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +86. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: affärsförståelse, kreativitet, flexibilitet, lyhördhet, proaktivitet och tillgänglighet.

Sagt om byråns styrkor:

Affärsförståelse för den gemensamma affären.

Förstår, lyssnar och kommunicerar väl samt håller deadlines och budget.

Bra koll på omvärlden och kan omsätta det i snabba kampanjer.

Välavvägd nivå på förslag kring strategi, kreativ plattform och kampanjer.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.