Sweet Creatives deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Sweet Creatives studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Affärsnytta

De har fångat upp vad vi jobbar med och kommit med massa smarta lösningar. De är oerhört kreativa. För mig är det viktigt att ha en byrå som kan levererar inom många olika delar så de hjälper mig vad vi smakmässigt lutar åt. Byrån känner oss så väl att jag kan säga till dem att göra 95 procent av jobbet och jag gör sista 5 procent.

KUND OM KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Sweet Creatives Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Reklam 5-15 MKR.

Sweet Creatives placerar sig över branschmedel inom alla områden.

Av alla de byråer man arbetat med under åren, är det faktiskt inte många man helhjärtat vill rekommendera eller tipsa om. Men Sweet Creatives levererar både kreativ höjd, smart copy och engagerade och lyhörda medarbetare. Det gör att jag mer än gärna lägger ett gott ord om denna byrå.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+89

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +89. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, kreativitet, flexibilitet, lyhördhet, proaktivitet och tillgänglighet.

Sagt om byråns styrkor:

De kan ta våra problem och ta fram tydliga och enkla lösningar. Proaktiva tänkandet har hög nivå. De vill verkligen vårt bästa, vi har utvecklat ett så starkt partnerskap.

De är jättestarka i vår bransch och jag blev förvånad över hur mycket de kunde om vår marknad.

Fingertoppskänsla och analytisk förmåga.

Utifrån min förmåga är de jätteduktiga här mot andra byråer när det kommer till att marknadsföra oss på olika plattformar. Stor kunskap hur man driver trafiken på de olika digitala kanalerna.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.