Reaktion deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Reaktions studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,0 på en tiogradig skala:

  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Leveranssäkerhet

De har väldigt bra koll och det känns som om vi är deras enda kund, så mycket energi och tid lägger de ner.

Vi har aldrig haft problem med sen leverans eller försenade deadlines.

KUND OM PROJEKTLEDNING OCH LEVERANSSÄKERHET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Reaktions Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Marketing Data & Technology.

Området proaktivitet placerar sig över branschmedel.

Utifrån kunskapen och viljan och deras eget driv.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, leveranssäkerhet, det personliga bemötandet, snabbhet och struktur.

Sagt om byråns styrkor:

Det är väldigt lätt att arbeta med Reaktion, de är tålmodiga, lyhörda men kan ändå säga ifrån om de bedömer att det är det bästa för kunden. Mycket bra balans.

Specialitet inom DM.

Kunskap om teknik och innehåll för att uppnå effekt.

De arbetar verkligen databaserat när de gör sina utvärderingar av våra kampanjer, vilket är precis vad vi behöver och efterfrågar.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats  för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.