PS Occasion deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i PS Occasions studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Proaktivitet
  • Leveranssäkerhet

Förmågan att hela tiden ligga steget före oss, komma med idéer som gynnar oss, våra kunder, medarbetare och skapar en dynamik. Vi får alltid helhetsupplevelsen.

Helt magiskt, jag som har svårt att uttrycka mig i språk och sätta rätt ord på saker och ting som man själv har en bild av i huvudet. Det är som om de kan läsa våra tankar. Och utvecklar min grundidé till något helt magiskt

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från PS Occasion Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Event & Brand Experience 25+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är kreativitet, proaktivitet, projektledning och effekt för pengarna.

Vi är så nöjda att jag inte skulle tveka en sekund att rekommendera dem.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+83

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +83. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, design, kreativitet, lösningsorienterade, initiativtagande och tydlig kommunikation.

Sagt om byråns styrkor:

Jag tycker att de är otroligt lyhörda och förstår vad vi står för oss våra värderingar.

En excellent förståelse för vår marknad, och vår operativa verksamhet. Samt full förståelse för den diskretion som vi önskar hålla på högsta nivån.

De är mycket bra på att ha ett långsiktigt perspektiv för att stödja vad vi behöver strategiskt och kommer också med förslag på längre sikt om andra möjligheter.

Det är mycket bra. De är roliga och kommer med idéer. De har mycket energi och glädje och kreativitet. De är fantastiska på det.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.