Petra Digital Agency deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Petras studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Strategisk kompetens
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Engagemang

Petras förmåga att applicera vår brand strategi i digitala medier och kanaler har hjälpt oss bygga en enhetlig upplevelse för våra målgrupper.

En sann affärspartner med så mycket kunskap och kompetens blandad med en ovanlig ödmjukhet jag inte ser i andra byråer.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH STRATEGISK KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Petras Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Digitalbyråer 25–50 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är strategisk kompetens, digital kompetens och proaktivitet.

Bästa digitala byrån under mina 20 år med svenska och internationella byråer.

Jag rekommenderar redan idag, och det är för att jag med säkerhet vet att de jag rekommenderar till blir nöjda med Petra.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+100

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +100. Ett perfekt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: deras digitala kompetens, engagemang, kunskap, leveranssäkerhet, transparens och återkoppling.

Sagt om byråns styrkor:

Kreativiteten och att komma med lösningar och förslag som nyskapande, spännande och kommersiellt nyttiga.

Engagemang, Petra är en byrå där personalen verkligen bryr sig om kunden.

Lyhördhet för vad som behövs och att man utifrån det försöker hitta rätt lösning.

Ställer frågor. Kommer med förslag på problemlösningar och ger alternativa förslag. Bra dialog.

Pågående dialog under alla projekt och formell och tydlig avstämning under projekt och i slutet av år. Mycket bra!

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.