Paradigm deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Paradigms studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Leveranssäkerhet
  • Effekt för pengarna

Det är uppenbart att Paradigm är en specialiserad varumärkesbyrå vilket innebär att de är vana vid att snabbt förstå kärnan i en varumärkesstrategi och sedan utmana den eller utveckla den vidare.

De byggde vårt varumärke från början. De har givit oss en bra story som fortfarande är sann som marknadsför oss på ett bra sätt. Än så länge är värdet från den här investeringen fantastiskt bra.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH EFFEKT FÖR PENGARNA

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Paradigms Nöjd Klient Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Varumärke & Design 6–25 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är kunskap om varumärken, strategisk kompetens, kreativitet och proaktivitet.

Otroligt lättsamt samarbete, fantastiskt trevligt och professionellt arbete från Paradigm.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+89

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +89. Ett utmärkt värde.

Sagt om byråns styrkor:

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: leveranssäkerhet, varumärkesstrategi, lyhördhet och hög kompetens.

Väldigt professionellt och samtidigt avslappnat samarbete.

Har en enorm erfarenhet av att bygga starka varumärken och deras förmåga att sätta fingret på det som gör oss unika är oslagbart.

Modern approach. De utmanar oss och tar åt sig av kundernas input.

De håller vad de lovar. Ligger ofta före i arbetet. Hjälper även oss att ligga i fas.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.