Ord & Bild deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Ord & Bilds studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Kreativitet
  • Engagemang
  • Affärsnytta

Mycket kunniga och inlyssnande, förstår vad vi vill få fram och förmedla.

Deras kreativa höjd sticker ut och de vägar dem väljer men alltid med fokus på affär och budskap.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH KREATIVITET

Det sammanlagda betyget från Ord & Bilds Nöjd Kund Index ger byrån en toppranking och placerar sig på en andraplats för kategorin Reklam 15-25 MKR. Ord & Bilds medelvärde är högre än medelvärdet för både bransch och kategori.

 

Om man jämför med andra så har de hög strategi och stor grad av kreativitet, De är även mycket enkla att samarbeta med samt mycket energi. De är givna att samarbeta med.

KUND OM KÖPTA TJÄNSTER

NPS+67

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +67. Ett bra värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: Branschkunskap, engagemang, personliga, kreativitet och lyhörda.

Sagt om byråns styrkor:

Otroligt kunniga inom allt vi vill ha hjälp med, och även det vi inte vet att vi behöver hjälp med.

Lång erfarenhet av vår bransch.

Stor kunskap av vår marknad.

Personliga relationen.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån.