Next State deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Next states studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Affärsnytta
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Kunskap om varumärken
  • Proaktivitet
  • Strategisk kompetens

De har väldigt god kunskap i ämnet, har satt sig in i vårt behov och förstår vad vi vill åstadkomma, tillsammans tar vi fram strategier för detta.

De vill alltid arbeta framåt, har koll på alla bollar, väldigt strukturerade.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH PROAKTIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Next States Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Reklambyråer 15-25 MKR. 

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är kunskap om varumärken, digital kompetens, engagemang och proaktivitet.NextState ser verkligen kunden, sätter sig in i deras behov och kommer med nya infallsvinklar, ser ett större perspektiv och förstår kundens ekonomiska förutsättningar och försöker inom ramen av dessa göra maximal nytta.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+63

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +63. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, kreativitet, , varumärkeskompetens, service och strategisk kompetens

Sagt om byråns styrkor:

Lyhörd och villig att prova nytt om vi tvekar kring något. Bra på att ta kritik, som kanske inte alltid är helt befogad.

Bra copy. Bra idéer och fokus på korta texter som är lätta att begripa.

Känner oss och vårt företag väl.

Specialistkunskaper.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.