Nexer deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Nexers studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Affärsnytta
  • Effekt för pengarna

Identifierar och hittar lösningar på många av våra utmaningar och kommer med förbättringsförslag inom både stort och smått – det vill säga inom olika nivåer i organisationen.

Är uppdaterade inom de senaste verktygen och tar sig an nya digitala verktyg snabbt utan minsta problem.

KUND OM STRATEGISK KOMPETENS OCH DIGITAL KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Nexers Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Digitalbyråer 50+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är strategisk kompetens, proaktivitet, engagemang och utvärdering av samarbetet.

Är ödmjuka, motiverade, engagerade och positiva med mycket kunskap!

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+56

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +56.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, enkla att samarbeta med, medarbetarna, nyfikenhet, teknisk kunskap och transparent kommunikation.

Sagt om byråns styrkor:

De levererar det de ska och inom deadlines.

Fick ett mycket bra och professionellt bemötande i form av ett lugnt men mycket konstruktivt ”pushande” som hjälpte oss framåt och som gjorde att vi arbetade för att uppfylla våra krav och mål.

Försöker alltid hitta nya lösningar, processer etc. som ska underlätta för oss.

De sätter sig in i vår marknad och bransch om det finns mer att ta reda på och ser alltid till att ha korrekt information.

Otroligt lätta och roliga att samarbeta med.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.