Nexer deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Nexers studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 8,2 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om kundens varumärke/affär
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Affärsnytta

Lyhörda och affärsorienterade. Visat att de förstår en internationell affär.

Anställer bara duktiga högprofessionella personer (är min känsla) och det verkar som att jag bara jobbar med de bästa inom deras områden.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKE/AFFÄR OCH DIGITAL KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Nexers Nöjd Kund Index placerar sig i linje med kategorin Digitalbyråer 50+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över kategorimedel är kunskap om kundens verksamhet/affär, kunskap om slutkunder/målgrupper, kreativitet, projektledning och effekt för pengarna.

Vi är jättenöjda med Nexer, det är ett bra team med bra attityd och hög kompetents.

KUND OM SYNPUNKTER PÅ INKÖPTA TJÄNSTER

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+50

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +50.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, enkla att samarbeta med, medarbetarna, nyfikenhet, teknisk kunskap och transparent kommunikation.

Sagt om byråns styrkor:

Branschöverskridande och kan hantera internationellt arbete.

Extremt hög lägsta nivå på leveranskvalitet. Känner mig trygg i varje enskild delleverans.

Kompetenta (digitalt, kreativt).

Känner oss som företag/bransch.

Nytänkande.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.