INKA Interactive deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i INKA Interactives studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Affärsnytta

Inka är byrån som alltid ställer upp – inte bara med en lösning på ett problem utan alltid med ett stort driv, en god förståelse och en positiv inställning.

Den gedigna strategiska kompetens som Inka besitter gör Inka till en självklar samarbetspartner i utvecklingen av vår digitala kommunikation. .

KUND OM KUNSKAP OM ENGAGEMANG OCH STRATEGISK KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Exempel på områden som placerar sig över bransch och kategorimedel är kunskap om kundens verksamhet/affär, kunskap om slutkunder/målgrupper, digital kompetens och affärsnytta.

Inka har en god förståelse för våra olika slutkunder och målgrupper vilket de applicerar väl i vårt samarbete.

KUND OM SLUTKUNDER OCH MÅLGRUPPER

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+70

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +70.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: digital kompetens, engagemang, kreativitet, projektledning och strategi.

Sagt om byråns styrkor:

Alltid snabb och proffsig hjälp.

Alltid snabba på svar oavsett när.

De är enkla och lösningsorienterade.

De känner vårt företag väl.

Känner igen kunden.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.