Graal deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Bästa Kompisars studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Utvärdering av samarbetet
  • Leveranssäkerhet
  • Affärsnytta
  • Effekt för pengarna

De är verkligen exceptionella i sin expertis och vi är helt nöjda, de är riktigt bra på vad de gör.

Vi är mycket nöjda med vår E-shops design. Resultatet överträffade våra förväntningar.

KUND OM STRATEGISK KOMPETENS OCH DIGITALA TJÄNSTER

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Graals Nöjd Kund Index placerar sig över medel för kategorin Varumärke & Design 5-20 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över bransch och kategorimedel är strategisk kompetens, kreativitet, utvärdering av samarbetet och affärsnytta.

Det märks att Graal verkligen kan varumärkesstrategi och varumärkesutveckling. Vi har fått en helt ny insikt i vad varumärkesbyggande handlar om, och många Aha-upplevelser.

KUND OM VARUMÄRKESSTRATEGI

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+75

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +75. Ett mycket bra värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, enkla att samarbeta med, kreativitet,  varumärkesbyggande, och strategisk kompetens.

Sagt om byråns styrkor:

Att verkligen leverera förslag och lösningar som leder till ökad försäljning och bättre lönsamhet.

Utmärkt klientkommunikation och relation.

Kunskap om varumärke, varumärkesstrategi och varumärkesbyggande.

Förmåga att koppla verklighet och affär.

Strategisk höjd.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.