Eventyr Nine Yards deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Eventyr Nine Yards studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Strategisk kompetens
  • Kreativitet
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Utvärdering av samarbetet
  • Leveranssäkerhet
  • Affärsnytta

De har ett tydligt engagemang. De gör det lilla extra, saker som de inte får betalt för så att det fungerar.

De engagerar sig verkligen för att leverera på deadlines, brief och budget, evenemang är ett område där det är lätt att lägga till kostnader, de försöker hela tiden hålla budgetar.

KUND OM ENGAGEMANG OCH LEVERANSSÄKERHET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Eventyr Nine Yards Nöjd Kund Index placerar sig högst upp i kategorin
Event & Brand Experience 25+ MKR

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är kreativitet, engagemang och leveranssäkerhet.

Fantastiska att jobba med – serviceminded som få. Pålitliga. Får oss att känna oss som deras viktigaste kund.

KUND OM EVENT MARKETING – EVENT OCH GENOMFÖRANDE

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Eventyr Nine Yards relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+85

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +85. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Eventyr Nine Yards styrkor nämns bland annat: Personliga, engagemang, samarbetsvilja, lyhördhet och erfarenhet.

Sagt om byråns styrkor:

Att de lyckas vara personliga fast att både vi och de är stora.

Deras stora erfarenhet, de har bra koll på allt.

Deras kompetens inom att kunna stötta mig.

Stor erfarenhet inom många branscher (vet hur människor fungerar).

Deras engagemang.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.