Essen deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Essens studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om slutkunder/målgrupper
  • Strategisk kompetens
  • Proaktivitet
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Administrativa rutiner
  • Utvärdering av samarbetet
  • Leveranssäkerhet

Essen har definitivt visat att det har förmågan att sätta ihop ett sammanhängande varumärke/image. Hur de integrerar flera aspekter av våra företags beröringspunkter i ett gemensamt tema och budskap.

Jag tvivlar inte på att Essen strävar efter att hjälpa vårt företag att uppfylla eller överträffa sina kommunikationsmål. Jag känner att de är engagerade i att hjälpa oss att uppnå vårt uppdrag.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH ENGAGEMANG

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Essens Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Varumärke & Design 20+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är Kunskap om kundens verksamhet/affär, proaktivitet och digital kompetens.

Essen har hjälpt vårt företag att uppnå en fullständig redesign av vårt varumärke. Vår design är fräsch och har fått många komplimanger.

KUND OM DESIGN OCH FORMGIVNING

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+100

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +100 Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: Engagemang, kompetens, leveranssäkerhet, varumärkeskompetens, och strategisk höjd.

Sagt om byråns styrkor:

Bygga värde på ett pragmatiskt sätt.

Expertis inom marknadsföring.

Strategisk kompetens inom branding tillsammans med tydlig affärsstrategisk förståelse.

Proaktiv kontohantering och kundinteraktion.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.