Essen deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Essens studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 9,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Engagemang
  • Administrativa rutiner
  • Leveranssäkerhet
  • Affärsnytta

Det känns tryggt att arbeta med dem. De kan hantera allt inom varumärkesfrågor och jobbar med väldigt många företag vilket har bidragit till att de har stor kunskap inom många olika branscher. De kan bemöta nästan alla frågor med bra svar.

Tvivlar aldrig på att de kommer att leverera kvalitetsprodukter.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN OCH LEVERANSSÄKERHET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Essens Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Varumärke & Design 20+ MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är kunskap om varumärken, digital kompetens, engagemang och leveranssäkerhet.

Jag kan rekommendera dem därför att de är duktiga på det de gör samt leveranssäkra. Professionella, trygga, trevliga, sympatiska, smidiga och lätta att arbeta med. Dessutom så är vår projektledare mycket smidig och socialt kompetent.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+88

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +88. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: design, kreativitet, leveranssäkerhet, varumärkeskompetens, service och strategisk höjd.

Sagt om byråns styrkor:

Förstår snabbt vad kunden efterfrågar och sätter in det i rätt sammanhang.

Väldigt duktiga på att se konsekvenser och tänka framåt.

De är utmärkta partners för att hålla jämna steg med våra ständigt skiftande krav och fungerar bra med alla team under press.

Man är alltid trygg med leveranserna från Essen. Av alla byråer jag har arbetat med så är Essen den mest säkra byrån som jag aldrig behövt vara nervös över.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.