Dragster deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Dragsters studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,6 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Kunskap om kundens slutkunder/målgrupper
  • Strategisk kompetens
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Administrativa rutiner
  • Affärsnytta

Bra och lyhörd dialog. Gedigen erfarenhet som hjälpt oss som noviser att landa i ett attraktivt budskap.

Vägde in vår historia i skapandet av ny profil på ett mycket smakfullt sätt.

KUND OM KUNSKAP OM VARUMÄRKEN

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och genomsnittliga medelvärdet för kategorin Reklam 5-15MKR är kunskap om slutkunder/målgrupper, branschkunskap, proaktivitet, projektledning, och effekt för pengarna.

Lyssnade på våra önskemål, tog hänsyn till existerande profil och utvecklade den med varsam hand till ett modernt och professionellt utryck.

KUND OM DESIGN OCH FORMGIVNING

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

 

NPS+55

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +55.

När kunderna kommenterar Dragsters styrkor nämns bland annat: projektledning, delaktighet, engagemang, samarbetsvilja, tillgänglighet och varumärkesbyggande.

Sagt om byråns styrkor:

Bra projektledning.

Duktiga på innehåll.

Samarbetet.

Varumärkesbyggande.

Snabba leveranser.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.