DET deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i DET:s studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Affärsnytta
  • Engagemang
  • Kreativitet
  • Kunskap om varumärken
  • Kreativitet
  • Proaktivitet
  • Strategisk kompetens

Vi kan inte vara mer nöjda än vi är. Byrån har adderat oerhört mycket värde till vår verksamhet och för det kommer vi alltid att vara mycket tacksamma och nöjda.

Byrån var oerhört kreativ och kom med många fantasifulla inspel och utformade vår kampanj på ett sätt som verkligen skapade engagemang och lust, kring något som är ett svårt och problematiskt ämne..

KUND OM KUNSKAP OM AFFÄRSNYTTA OCH KREATIVITET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från DET:s Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för branschen och kategorin Reklambyråer 5-15 MKR.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel och kategorimedel är: strategisk kompetens, kreativitet och engagemang.

Byrån imponerade med sina kunskaper och sätt att arbeta så att vi fick ut maximalt av satt budget. Vi upplever att vi fick ut enorm effekt av en inte alltför stor budget.

KUND OMEFFEKT FÖR PENGARNA

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+82

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +82. Ett utmärkt värde.

Sagt om byråns styrkor

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: bred kompetens, engagemang, kreativitet, positiv inställning och strategisk kompetens.

Väldigt engagerad och lyhörd och lägger stor vikt vid relationer och att möta upp önskemål och behov.

Långsiktighet i samarbetet.

En otroligt kreativ kompetens och levererar innehåll som engagerar och verkligen når ut.

Viljan att utveckla.