Coreworkers deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Coreworkers studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där följande parametrar överstiger 8,75 på en tiogradig skala:

  • Affärsnytta
  • Kreativitet
  • Kunskap om varumärken
  • Digital kompetens
  • Strategisk kompetens

En makalös förmåga att jobba fram fantastiska resultat med en liten budget. Hittar vägar förbi och runt problem.

Helhetsperspektiv kopplat till HR-områdena, bred kompetens och hög professionalitet.

KUND OM KREATIVITET OCH KUNSKAP OM VARUMÄRKEN

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Några exempel på områden som placerar sig över bransch- och kategorimedel är kunskap om varumärken, kreativitet, digital kompetens och affärsnytta.

Det sammanlagda NKI-betyget ligger över genomsnittet för branschen och kategorin.

De är experter inom sitt område och levererar kvalitet. Hög digital förståelse. Hög professionalism, driv och engagemang

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+78

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +78. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, kompetens, kreativitet och lyhördhet.

Sagt om byråns styrkor:

De förstår oss verkligen.

Hög kreativitet och smartness i såväl arbetsprocess som lösningar.

De lyssnar på feedback, är duktiga på att ta till sig feedback och att forma själva produkten.

De har tagit fram olika koncept som är klockrena för branschen vi befinner oss i och målgruppen vi försöker locka till oss. De är väldigt duktiga på att ta fram koncept som är i linje med vår strategi och utmaning.

Så fort jag ringer, så fort jag säger att jag har ett behov, samlar de snabbt ihop ett team med olika kompetenser och snabbt försöker möta våra reaktiva deadlines.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats  för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.