Beyond Retail deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Beyond Retails studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om kundens verksamhet/affär
  • Kunskap om kundens slutkunder/målgrupper
  • Kunskap om kundens bransch
  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Projektledning
  • Affärsnytta

Väldigt god kompetens på performance marketing, analys och digital business generellt. Det var viktigt för oss att få in en byrå/konsult som var väldigt duktiga på detta.

Mycket proffsigt och strukturerat arbetssätt med väldigt stor förståelse för kravprofil samt kulturell match mot bolaget.

KUND OM DIGITAL KOMPETENS OCH SYNPUNKT PÅ KÖPTA TJÄNSTER

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Beyond Retails Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Digital Transformation 25+ MKR.

 

Konsult från Beyond Retail var perfekt utplockad till uppdraget, kom igång snabbt. Lärde känna vårt företag och teamet på väldigt kort tid. Kom med förslag till förbättring och implementerade det. Blev verkligen en del av teamet och gav väldigt bra rekommendationer, samt säkrade att det implementerades.

KUND OM DIGITAL STRATEGI OCH UTVECKLING

DIGITAL KOMPETENS

Digital kompetens är Beyond Retails bästa NKI-Värde (9.58/10) . Det är dessutom det bästa värdet i kategorin Digital Transformation 25+ MKR.

 

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: Bred kompetens, engagemang, lyhördhet, proaktivitet och lösningsorienterade.

Sagt om byråns styrkor:

Kompetensnivå och erfarenhet på konsulterna.

Enkla att jobba med.

Kommersiell digital kompetens.

Jobbet blir gjort.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån.