Bazooka deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Bazookas studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om kundens slutkunder/målgrupper
  • Strategisk kompetens
  • Kreativitet
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Administrativa rutiner
  • Affärsnytta
  • Effekt för pengarna

Bazooka har vid mer än ett tillfälle visat sin kompetens när det gäller att diskutera lösningar/utmaningar i det digitala rummet, och kommer ofta att ta upp områden som vi inte tänkte på från början som vi behöver överväga.

Väldigt bra. Alltid specifika rapporter vad som komma skall och vad de gjort. Alltid förvarningar om eventuella ändringar i planer.

KUND OM DIGITAL KOMPETENS OCH PROJEKTLEDNING

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Bazookas Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Digitalbyråer 25+ MKR.

 

Bazooka levererar allt vi har bett om med bra timing och till en rimlig peng. De är professionella och trevliga att arbeta med.

KUND OM DIGITALA TJÄNSTER – WEBBPLATSER OCH/ELLER E-HANDEL

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS) +84

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +84. Ett bra värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: Bred kompetens, engagemang, lyhördhet, professionella och lösningsorienterade.

Sagt om byråns styrkor:

Fantastisk kompetens inom de olika disiplinerna.

Duktiga problemlösare i samarbetet.

Professionella och genomarbetade arbetsprocesser.

Långsiktighet i planering och team.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån.