Awave deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Awaves studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärken
  • Kunskap om slutkunder/målgrupper
  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Engagemang

Vi har väldigt komplicerade tekniska lösningar som är egenbyggda, trots det så klarar Awave av det.

Extremt engagerade, det har funnits tillfällen då de har stannar uppe till klockan två på natten för att kunna åtgärda något problem eller fel.

KUND OM DIGITAL KOMPETENS OCH ENGAGEMANG

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Inom området digital kompetens placerar sig Awave över branschmedel.

Rekommendationsvärdet är högre än genomsnittet för branschen.

Lyhörda om vad man behöver. De är verkligen måna om oss som företag och inte bara pengarna. De kan ibland fråga oss om vi verkligen behöver något även trots att de skulle tjänat mer pengar.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Awaves relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS:+63

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +63.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: engagemang, design, bredd och specialkompetens, kreativitet, projektledning och personliga.

Sagt om byråns styrkor:

Väldigt lyssnande, bra affärsfokus, kostnadseffektiva och enkla att ha och göra med.

Duktiga grafiska designers.

De kan verkligen sin sak, hög kompetens. Kan förklara och förenkla komplexa saker för personer som inte har samma kunskap.

Har alltid kunden i fokus, dvs. våra kunder, därmed blir resultatet utmärkt.

Inga förseningar vilket är ganska otroligt då vi jobbade med mycket webbutveckling.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.