Awave deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Awaves studie: Byrån levererar en genomgående mycket hög nivå av kund-nöjdhet där bl.a. följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Digital kompetens
  • Kreativitet
  • Engagemang
  • Leveranssäkerhet
  • Projektledning

Har jobbat med flera olika byråer under åren där Awave utmärker sig positivt på alla områden. Rekommenderar ofta Awave till andra.

Kund om varför de rekommenderar byrån

Sagt om byråns styrkor:

Oerhört effektiva för vårt företag, har hjälpt bygga vårt brand till större höjder i Norden och även internationellt tack vare deras snabba och effektiva tjänster.

De tänker utanför boxen och är inte rädda att föreslå nya saker/tankar, de är uppdaterade och i framkant.

Awave har en unik förmåga att förstå våra kontinuerligt justerade/förändrade behov, beroende på hur våra förutsättningar förändras, och anpassa sig efter dem.

Awave är en sann partner. Inte bara en leverantör. De tänker tre steg framåt och har mycket hög kompetens inom sina områden. Dessutom är de lätta att ha att göra med och är mycket lösningsfokuserade.

Kund om varför de rekommenderar byrån

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Awaves relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS:+45

Enligt den vedertagna NPS:modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +76.

Oerhört effektiva för vårt företag, har hjälpt bygga vårt brand till större höjder i Norden och även internationellt tack vare deras snabba och effektiva tjänster.

De tänker utanför boxen och är inte rädda att föreslå nya saker/tankar, de är uppdaterade och i framkant.

Awave har en unik förmåga att förstå våra kontinuerligt justerade/förändrade behov, beroende på hur våra förutsättningar förändras, och anpassa sig efter dem.

Mycket hög leveranskapacitet

Resultaten från klientstudien har sammanställts, analyserats och presenterats både skriftligen och muntligen för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.