Pyramid deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Pyramids studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om varumärke
  • Strategisk kompetens
  • Projektledning
  • Leveranssäkerhet
  • Affärsnytta

Alltid beredda att arbeta, alltid beredda att köra ända in i kaklet. Alltid med en positiv inställning. Partner, inte leverantör.

En sann affärspartner med så mycket kunskap och kompetens blandad med en ovanlig ödmjukhet jag inte ser i andra byråer.

KUND OM ENGAGEMANG OCH STRATEGISK KOMPETENS

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Några exempel på områden som placerar sig över bransch- och kategorimedel är kunskap om varumärken, strategisk kompetens, engagemang, projektledning och affärsnytta.

Det sammanlagda NKI-betyget ligger över genomsnittet för branschen och kategorin.

Mest kompetenta och pålitliga B2B-byrån i Sverige.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net promoter Score (NPS)

NPS:+73

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +73. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: Engagemang, B2B Marknadsföring, snabb leveranstid, varumärkeskännedom och smidig projektledning.

Sagt om byråns styrkor:

I tid, med rätt kvalitet, inom budget, full transparens. Alltid.

De håller vad de lovar.

Den expertis Pyramid besitter gällande branding har varit instrumental för oss att bygga vår identitet.

Står alltid beredda att på en minuts varsel trolla fram den ena kreativa kaninen efter den andra ur en hatt. Även när resurserna för att göra det är begränsade.

En sann affärspartner med så mycket kunskap och kompetens blandad med en ovanlig ödmjukhet jag inte ser i andra byråer.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.