Brightvision deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå. Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Brightvisions studie: Byrån levererar en genomgående god nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 7,0 på en tiogradig skala:

  • Kunskap om marknad/affär
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Administrativa rutiner

De förstår produkter och målgrupp till vilka vi säljer som bolag och fungerar bra för att som en förlängd arm för att hjälpa oss marknadsföra och sälja in/boka kundmöten.

De projekt vi samarbetat inom har gått bra och de har givit oss stor affärsnytta.

KUND OM KUNSKAP OM MARKNAD/AFFÄR OCH AFFÄRSNYTTA

Utmärkande mot bransch och kategori:

Brightvisions kunder har lägre bytesbenägenhet än genomsnittet i branschen och ligger på samma nivå som genomsnittet i kategorin Marketing Data & Technology.

På frågan om hur väl kunderna anser att uppföljningen av samarbetet fungerar får Brightvision ett högre betyg än genomsnittet för kategorin Marketing Data & Technology.

Jätteduktiga på att följa upp och kommunicera angående resultaten.

KUND OM UPPFÖLJNING AV MÅL

När kunderna kommenterar byråns styrkor nämns bland annat: anpassningsbara, engagemang, lyhörda, pålitliga, lösningsorienterade och uppföljning.

Sagt om byråns styrkor:

Visat stort engagemang och ansträngt sig för att lära sig om och förstå kundens bransch.

Det märks att de har kompetens och ger förslag på potentiella kunder

Finns inget mer att önska. Superbra.

Fungerar felfritt med ekonomi och digitala portaler.

Resultaten från klientstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån.