AVAUS deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Avaus studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,5 på en tiogradig skala:

  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Engagemang
  • Projektledning
  • Leveranssäkerhet

Avaus är erfarna inom MarTech och kommer med bra råd och bra erfarenhet. De är mycket betydande för projektets framgångar.

Kommer alltid i tid och man behöver aldrig vara oroad.

KUND OM AFFÄRSNYTTA OCH LEVERANSSÄKERHET

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Det sammanlagda betyget från Avaus Nöjd Kund Index placerar sig över genomsnittet för kategorin Marketing Data & Technology.

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är strategisk kompetens, digital kompetens och proaktivitet.

Avaus levererar det de ska och är väldigt duktiga inom avancerad analys/machine learning.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Avaus relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+82

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +82. Ett utmärkt värde.

När kunderna kommenterar Avaus styrkor nämns bland annat: analys, delaktighet, engagemang, samarbetsvilja, tillgänglighet och teknisk kompetens.

Sagt om byråns styrkor:

Datapassion, entusiasm, expertis.

Duktiga och engagerade konsulter.

Delar med sig av insikter och får med folk på spåret.

Bra kunskap om CDP och MA.

De levererade alltid på utsatta tider och det som avtalades om.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.