AVAUS deltar i kund- och branschstudien Årets Byrå.
Studiens syfte är att kvalitetssäkra kundernas upplevelse av samarbetet med byrån och vinna ökad förståelse för deras önskemål i fortsatt samarbete. Resultaten ger byrån underlag till att utveckla sina kundrelationer samt till affärsutveckling.

Vi kan konstatera följande extra positiva inslag i Avaus studie: Byrån levererar en genomgående hög nivå av kundnöjdhet där bland annat följande parametrar överstiger 8,2 på en tiogradig skala:

  • Strategisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Proaktivitet
  • Engagemang
  • Affärsnytta

De är väldigt engagerade och stämmer av efter möten och hör av sig om man har frågor, de förklarar också på olika sätt så att man förstår allting.

Avaus är mycket kunniga och har bidragit stort till insikter, kunskap och konkret projektledning för att komma framåt.

KUND OM ENGAGEMANG OCH AUTOMATISERING/UTVECKLING AV MARKNADSFÖRING

Utmärkande värden mot branschen är följande:

Exempel på områden som placerar sig över branschmedel är digital kompetens, proaktivitet och engagemang.

Alltid bra specialisthjälp och kompetens i våra verktyg.

KUND OM VARFÖR DE REKOMMENDERAR BYRÅN

Rekommendationsvärde – Net Promoter Score (NPS)

En positiv bekräftelse för Avaus relationer är att kunderna rekommenderar byrån i högre grad än en genomsnittlig kommunikationsbyrå.

NPS+69

Enligt den vedertagna NPS-modellen har byrån ett rekommendationsvärde på +69. Ett bra värde.

När kunderna kommenterar Avaus styrkor nämns bland annat: digital kompetens, delaktighet, engagemang, samarbetsvilja, tillgänglighet och strategisk kunskap.

Sagt om byråns styrkor:

Helhetsförståelse och kompetens för att komma igång med och kunna skala upp automatiserad marknadsföring.

Ledande kompetens i området AI marknadsföring strategi.

 

Generell och bred kunskap inom digital marketing.

 

Dagligt utvecklingsarbete.

 

Strategisk kunskap och förmåga.

Resultaten från kundstudien har sammanställts, analyserats och presenterats för byrån. Byrån deltar återkommande i studien eftersom mätning och efterföljande förbättringsarbete ses som en kontinuerlig process.