Regi: Bara en av fem varumärken planerar att göra hållbarhetskommunikation med sin byrå 2022

12 januari|Byråval

Inför Årets Byrå 2022 har Regi sammanställt resultatet av sin årliga branschundersökning. Bland annat planerar bara en femtedel av kunder hållbarhetskommunikation tillsammans med sin byrå.


Regis årliga kund- och branschstudie har fått 2120 svar, och respondenterna är köpare av marknadsföringskommunikation.

Bland respondenterna har endast 22 procent planerat för att göra hållbarhetskommunikation, eller marknadsföring med koppling till ESG, under 2022 med hjälp av byrån. 41 procent svarade nej, och 36 procent svarade vet ej. Samtidigt svarade ungefär lika många, 37 procent, att man upplever att byrån har kompetens inom hållbarhet och ESG. 4 procent svarade nej, och nästan 60 procent angav att man inte vet eller inte vill svara.

En djupdykning av siffrorna visar att kunder som sammantaget arbetat med sin byrå i ungefär 8 år i hög grad inte planerar hållbarhetskommunikation, 64 procent svarar nej på frågan om de planerar hållbarhetskommunikation tillsammans med byrån.

På frågan om vilka målgrupper man riktar sin hållbarhetskommunikation svarar runt 80 procent att det är B2C, 55 procent att det är B2B, och 55 procent att det är riktat mot ägare, analytiker och aktieägare. Hållbarhetskampanjer görs alltså i högsta grad mot allmänheten.

Nästan hälften av kunderna som uppger att man köpt tjänster för minst 10 miljoner det senaste året svarar ”vet ej/vill ej uppge” på frågan om man planerar hållbarhets- eller ESG-relaterad kommunikation.

Färre än 5 procent uppgav att byråns miljö- och hållbarhetskompetens var en avgörande faktor vid byråval. En majoritet menade i stället att byråns engagemang, personkemi, det samlade erbjudandet och den kreativa höjden hos byrån var viktigast. Byråns engagemang var avgörande för flest, 35 procent. Ungefär 25 procent uppgav också att den största förbättringspotentialen har att göra med byråns kunskap om kundens marknad/affär, samt kunskap om kundens målgrupper.

När det kom till samarbetet så svarade omkring 38 procent att byrå upplevdes som lika mycket partner som leverantör. 28 procent svarade partner, och 31 procent leverantör. 56 procent svarade att man satt upp mål för samarbetet, och bland de som svarade nej ville en majoritet sätta upp mål.

Utslaget på hela branschen så uppgavs bytesbenägenheten till omkring 15 procent, med högst andel inom PR och kommunikation över 15 miljoner kronor (3 procent). Anledningen till eventuell bytesbenägenhet uppgavs vara bristande uppmärksamhet eller engagemang, nyfikenhet på andra byråer, och prisnivå. De kunder som inte överväger ett byråbyte svarar att de hade gjort det om deras kontaktperson på byrån slutade. 70 procent uppgav att framtida inköp antingen inte kommer förändras, eller kommer öka/minska lite.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.