Resumé & Regi om hållbarhetskommunikation

Bara en av fem varumärken planerar att göra hållbarhetskommunikation med sin byrå 2022 Inför Årets Byrå 2022 har Regi sammanställt resultatet av sin årliga branschundersökning. Bland annat planerar bara en femtedel av kunder hållbarhetskommunikation tillsammans med sin byrå. Regis årliga kund- och branschstudie har fått 2120 svar, och respondenterna är köpare av marknadsföringskommunikation. Bland respondenterna […]

Read more