McKinsey: How to get the most from your agency relationships

Executives who know how to set up and manage agency relationships are best positioned to improve their marketing ROI. As January draws to a close, many of our New Year’s resolutions have already faded. But as marketers look for new ways to drive growth in 2017, they should take fresh stock of their agency relationships. […]

Read more

KOMM & Sveriges Annonsörers nya branschrekommendationer

Nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå, till ersättande av Samarbetsavtalet från 2008. Samtidigt och i anslutning till detta har också nya Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå lanserats. https://komm.se/branschrekommendationer-och-allmanna-villkor-2021 Ladda ner pdf här: Allmänna Villkor 2021  

Read more

Resumé: NPS-guruns recept: ”Företag som fångar in kunder via reklam är mindre lönsamma”

Affärsstrategen och mätgurun Fred Reichheld skapade Net Promoter Score för 17 år sedan. De senaste åren har han fördjupat sig ytterligare i vilka faktorer som bygger kundlojalitet: ”Häller du på syntetiskt gödsel, i form av marknadsföring, kommer ditt företag att gå åt skogen”. 1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget […]

Read more

HBR: Rebuilding Relationships Across Teams in a Hybrid Workplace

As people slowly return to some form of hybrid workplace, bonds that tie them to one another must be rebuilt. Over the past 18 months, most organizations have experienced some degree of fracturing as social connections and cultural cohesion have been strained. The challenges of remote work, dramatic uncertainty, the clumsy process of figuring out what returning […]

Read more