THE SOCIAL FEW

Digital, PR/kommunikation|< 10 MKR

thesocialfew.com

Kompetensprofil
Huvuddisciplin

DigitalPR/kommunikation

Toppkompetenser

Analys/researchDigital marknadsföringDigital strategiEmployer brandingVarumärkesutveckling

Övriga discipliner

ContentDigitalMarketing TechnologyMediaPR/kommunikationProduktionVarumärke

Övriga kompetenser

AI/algoritmerDataanalysDigital strategiEmployer brandingKommunikationsstrategiMarketing automationMartech rådgivningMedieförmedlingRedaktionellt contentSociala medierVarumärkesstrategi

Extra fokus på

B2CFMCGHållbarhetIdeella organisationerInternationella uppdragOffentlig sektorTeknologi

Internationella uppdrag

KoncernLokal kompetensNätverk

Storlek
Byråintäkt

< 10 MKR

Antal anställda

<10

Kontor

Stockholm

Övrig byråfakta
Medlem i

KOMMSvensk PR

Certifieringar

Effektsystem

Policy

HållbarhetspolicyJämställdhetspolicyMiljöpolicy

Söker medarbetare inom

Projektledning

The Social Few arbetar för ett inkluderande samhälle och näringsliv. Vårt fokus ligger på minoritetsgrupper och minoritetsperspektiv för att bättre framtidssäkra organisationer genom att inkludera fler perspektiv och spegla det samhälle vi lever i.

Vi står på tre ben där vi bland annat genomför externa undersökningar och dialoger, interna perspektivmätningar och processmätningar samt inkluderande digitala informationssatsningar med fokus på mätbar påverkan.

Du får rekommendationer baserade på insikter från unika undersökningar, målgruppsanpassade dialoger, öppen data samt aktuell forskning – allt utifrån din utmaning, möjlighet eller hypotes.

Vi har en hög unik räckvidd och CTR i digitala kampanjer med fokus på att nå, aktivera och engagera stora språkminoriteter såsom arabisktalande, farsitalande, och somalisktalande mfl grupper.

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att med inkluderande, digitala och iterativa metoder lösa reella utmaningar på ett mätbart sätt, – och samarbetar idag med flertalet myndigheter, kommuner och större företag.

Referenser ges gärna vid initial dialog.