SYMBAL

|

https://www.symbal.com/

Vi tror på kraften i kommunikation och lärande för framgångsrik förändring.

Kompetensprofil
Toppkompetenser

Analys/researchEmployer brandingKommunikationsstrategiProduktion rörlig mediaVarumärkesutveckling

Övriga discipliner

ContentEventPR/kommunikationProduktionVarumärke

Övriga kompetenser

Design formgivningDesign strategiskDigital design/UX/utvecklingDigitalt contentEvent genomförandeEventstrategiProduktion materialRedaktionellt contentSociala medierVarumärkesstrategi

Extra fokus på

B2BHållbarhetIndustriInternationella uppdragLife scienceOffentlig sektor

Internationella uppdrag

Koncern

Storlek
Byråintäkt

10 - 24 MKR

Antal anställda

10-24

Kontor

Malmö

Övrig byråfakta
Policy

HållbarhetspolicyJämställdhetspolicyMiljöpolicy

Vi hjälper verksamheter att lyckas med sina förändringsinitiativ, genom att öka engagemanget för förändring och genom att minska risken för produktivitetsbortfall. Vår verktygslåda innehåller kreativ och målfokuserad förändringskommunikation, lärande och strategisk rådgivning till ledningen.

Vi är ledande i Sverige på förändringskommunikation och har varit verksamma sedan 2003.

Tetra Pak, IKEA, Alfa Laval, Orkla Food, Höganäs, Nibe, Vifor Pharma, Johnson & Johnson, E.ON. Avensia, Växjö kommun, Malmö kommunala bostäder (MKB), Chalmers och några till.

En grundförutsättning är att kunden har bestämt sig för att förändring är nödvändigt för att ta nya utvecklingssteg. Har de inte det är det svårt att lyckas. Vi är bra på att ställa de fundamentala frågorna till de som står bakom besluten. Frågan varför är vår favorit. Medarbetare uppskattar en tydlig anledning och målbild, för verksamheten, men också för dem själva. All förändringskommunikation börjar här. Därefter handlar det om att anpassa kommunikationen efter var målgruppen befinner sig, kunskaps- motivations- och förståelsemässigt. Det är vi bra på. Med en utvecklad metodik och best-practise kan vi ganska snabbt guida våra kunder rätt och utveckla den kommunikation och pedagogik som bästa löser uppgifter. Vi brukar prata om att skapa med ett syfte. Vi har många kreatörer hos oss, alla drillade i att utgå från behov och effektmål innan vi sätter pennan på pappret.

Vi jagar inga guldägg. Våra guldägg får vi av kunderna när kommunikationen gör jobbet. Mycket av det vi producerar kan vi tyvärr inte visa upp för omvärlden p.g.a. att det är verksamhetskritisk information som många gånger handlar om omställning som ska göra kunden mer konkurrenskraftig, lösa interna problem eller utmaningar, eller är kopplat till nya innovationer som ännu inte visats upp på marknaden. Det gör vår verksamhet lite speciellt jämfört med traditionella reklambyråer.

Vi lämnar gärna ut personreferens i dialog med intresserade.

Vi hjälper kunderna att förändra på riktigt. Vi har referenslösningar för en mängd olika förändringsresor, t.ex. införande av gemensam värdegrund, strategiimplementering, omorganisation, processimplementering, nya arbetsätt, regelefterlevnad (etik,GDPR, info.säkerhet, hälsa, mm.), till att omorintera hela verksamheten från ett inifrån och ut perspektiv till det ovända, utifrån och in.

Intresseanmälan

Skickas till Peter Gustafson, pg@symbal.com. Inga aktuella tjänster ute just nu.