OHAPPA

Content, Fullservice|10-24 MKR

www.ohappa.se

Kommunikationsbyrå med huvudfokus på medelstora B2B-företag. Genom struktur och kreativitet stödjer vi våra kunders utvecklingsresa. Vi har en modell indelat i sex områden som vi arbetar efter: Mål & Strategi, Varumärke, Struktur, Digitala kanaler, Löpande kommunikation och Säljstöd.

Kompetensprofil
Huvuddisciplin

ContentFullservice

Toppkompetenser

Design formgivningDigital marknadsföringDigitalt contentKommunikationsstrategiSociala medier

Övriga discipliner

DesignDigitalPR/kommunikationProduktionVarumärke

Övriga kompetenser

Digital design/UX/utvecklingDigital strategiEmployer brandingInvestor relationsProduktion materialRedaktionellt contentReklamkampanjSEO/SEMVarumärkesstrategiVarumärkesutveckling

Extra fokus på

B2BIndustri

Internationella uppdrag

Lokal kompetens

Storlek
Byråintäkt

10 - 24 MKR

Antal anställda

10-24

Kontor

HudiksvallMálaga

Övrig byråfakta
Medlem i

KOMM

Certifieringar

ARU

Söker medarbetare inom

Kundansvar/försäljningProjektledningStrategi

Vi har mött många olika människor med marknadsansvar inom B2B. Nästan ingen av dem hinner med sitt jobb. Oftast har de olika ansvarsområden som de ska hantera, inte bara ansvaret för marknadskommunikationen.
Det här som vi på ohappa kommer till vår rätt. Med struktur och kreativitet hjälper företag att få ordning och reda i sin marknadskommunikation och ser till att den löpande kommunikationen upprätthålls på ett hållbart sätt över tid.

ELE - Utveckling av varumärke


När ELE stod inför omstrukturering fick ohappa i uppdrag att utveckla varumärket och tydliggöra träkoncernens position på marknaden.

Några av våra aktuella kunder