KKM GRUPPEN

Content, Produktion, PR/kommunikation|10-24 MKR

www.kkm.se

KKM erbjuder kommunikation, opinionsbildning och kunskapsöverföring i samhällsviktiga frågor.

Kompetensprofil
Huvuddisciplin

ContentProduktionPR/kommunikation

Toppkompetenser

Digitalt contentDesign formgivningRedaktionellt contentPR strategi/kampanjKonceptutveckling

Övriga discipliner

DigitalDesignProduktionMedia

Övriga kompetenser

Employer brandingDigital strategiDigital marknadsföringAnalys/researchProduktion rörlig mediaProduktion materialKommunikationsstrategi

Extra fokus på

HållbarhetB2CB2BOffentlig sektor

Internationella uppdrag

Koncern

Storlek
Byråintäkt

10 - 24 MKR

Antal anställda

<10

Kontor

Stockholm

Koncern/nätverk

Thinc Collective

Övrig byråfakta
Medlem i

KOMMSvensk PR

Policy

HållbarhetspolicyJämställdhetspolicyMiljöpolicy

Kollektivavtal

Ja

Din kommunikationsbyrå med fokus på hållbarhet, samhällsansvar och kunskapsöverföring.

Vi hjälper företag, ideella organisationer och offentlig sektor att nå ut och påverka sina målgrupper i viktiga samhällsfrågor. Det gör vi genom utbildning, kommunikation och opinionsbildning. Vårt fokus är att insatser ska öka målgruppernas kunskap och engagemang och bidrar till ett förändrat beteende.

Geologisk

Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) vill ge en modernare bild av geologi och sprida kunskap om hållbarhet. Därför tog KKM fram ett nytt koncept, övningar, filmer och webb. Syftet var att prata hållbarhet, ge grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi. Målgrupper för satsningen unga ålder 13-19 år och skolan.

Några av våra kunder

Våra kunder är intresseorganisationer, offentlig sektor och företag som vill ta ett samhällsansvar.

KKM använder strategier och metoder som ligger i framkant inom kommunikation och kunskapsöverföring. Arbetet utför i våra fyra affärsområden skola & förlag, påverkan & kommunikation, digitalt lärande och produktion.

Vår expertis är att leverera högkvalitativa tjänster inom utbildning, beteendeförändring, strategi, analys, kommunikation och opinionsbildning inom samhällsviktiga frågor. Det innebär att uppdragen bland annat kan handla om mänskliga rättigheter, hälsa, hållbar utveckling, utanförskap, arbetsmarknad, droger och  spelmissbruk.