Vad tycker 2132 kommunikationsköpare?

18 maj|Byråval

Med en körning i Företagskontakt.se på marknadschefer så finns det 6640 med den titeln, så vi kan med extremt gott samvete säga att Årets Byråstudien är representativ för hela köparsidan. Studien genomfördes under kvartal fyra 2021 för 22:a gången i ordningen. Så vitt vi vet så är faktiskt undersökningen unik i världen.

Vad gör Årets Byrå-studien så unik?

För det första så är det en branschstudie, vi frågar alltså hela branschen, vilket gör att vi får in den stora datamängden vilket i sin tur ger oss och de byråer som deltar möjligheten att jämföra sig mot andra och branschen som helhet naturligtvis. Den obrutna tidserien av svarsdata ger oss också en unik möjlighet till att se på en långsiktig utveckling av branschen, enskilda discipliner och specifika byråer. Det ska även tilläggas att det är kostnadsfritt att vara med och alla svar behandlas anonymt. För att svaren ska ha hög reliabilitet så måste minst 70% av byråns kunder ha möjlighet att svara på studien samt andra kvalitetskrav som gör att byråns resultat blir så användbart som möjligt.

Årets Byrå 2022

Under pandemiåren har vi noterat flera påtagliga förändringar bland svaren i studien. Bland annat har bytesbenägenheten ökat och längden på byrårelationen minskat.

Hur får man då det mest fruktbara samarbetet med sin byrå? Här kommer några tips baserade på både Årets Byrå-studien samt samtal med en av vinnarna och deras uppdragsgivare.

Engagemang

Ser man till de två allra viktigaste parametrarna när det ska väljas ny byråpartner så är det byråns engagemang som är viktigast följt av att personkemin stämmer. Så oavsett vilka specialistkunskaper man har eller hur bra pitchen var så är det till syvende och sist två relativt basala faktorer som är viktigast. Allt det andra ska också finnas där, men där man särskiljer sig är alltså känslan.

Kompetens

Vi kan också se i den senaste Årets Byrå-studien att om valet av byrå gjorts på grundval av byråns engagemang kombinerat av hög kreativ och strategisk kompetens så ökar möjligheten till ett mer långlivat samarbete. I motsats till om valet baserats mer på pris och bästa pitchen.

Byråbyte

Efter 4-6 år brukar många köpare se över sitt byråval. Risken är då att byråns engagemang har avtagit och att man gått in i ett slentrianläge. Enligt vår studie så kommer faktiskt bristande engagemang in på en femte plats på anledningar över att man ser över sitt byråsamarbete. Det främsta argumentet är faktiskt att man som köpare sneglat lite på nya byråpartners, följt av att man inte tycker att man får valuta för arvodet. Känslan av att man betalar för mycket för det man får tillbaka.

Relationsnivå

Är du partner eller leverantör? Eller mao hur utbytbar är du? Har ni en leverantörsrelation är risken högre att bli utbytt jämfört med de som har en partnerrelation. Hur ska man då bli en partner? Jo, genom att leverera hög nivå på Engagemang, Projektledning och Leveranssäkerhet.

Utvärdering

Uppföljning av uppsatta mål är ett väldigt konkret sätt att utvecklas på. Genom att initiera en process kring hur man ska utvärdera samarbetet underlättar för båda parter. Dessutom stärker det relationen och minskar därmed risken att tappa kunden. Se partnerskap under punkt fyra.

Marknadskännedom

Som konsult gäller det alltid vara väldigt insatt i kundens värld, både hur kundens marknad och omvärld ser ut, men även ha koll på kundens kunder. Har kan man i princip aldrig vara fullärd, men det är något som kunder alltid uppskattar och något som också stärker ert förtroende som konsult. Att vara proaktiv är en annan faktor som uppdragsgivare uppskattar enligt Årets Byrå-studien. Att helt enkelt lansera och pitcha möjligheter för kunder är alltid en konsults stora fördel.

 

Kristofer Dalin

Senior Consultant, Regi

kristofer.dalin@regi.se

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.