Sv.Kommunikatörer: Christina Knight om framgångsrika byrårelationer

29 april|Byrå kund relation

Christina Knight har en nästintill oöverträffad erfarenhet av byråvärlden – hon har kallats Sveriges mest framstående reklamkreatör och hyllats för sin bok ”Mad Women – A herstory of advertising” som lyfter fram kvinnorna i reklambranschen. Idag föreläser hon världen över och är verksam som Creative Director i det egna bolaget UKnight.

Du har en lång och färgrik erfarenhet av byråvärlden – hur har relationen mellan byrå och kund förändrats över tid?

– Relationen har blivit mer av ett samarbete istället för eget arbete på två skilda håll. Därmed har det också blivit mer strategiskt, med krav på byrån att bättre förstå kundens affär, mål och lönsamhet – bli mer ”business-minded” – vi har fler och starkare strateger och dessutom planners på byråerna numera – en funktion som inte tidigare fanns. Den delen ser jag som en positiv utveckling så länge det också finns en ökad förståelse för och uppskattning av vikten av kreativitet i relation till effekt. Över tid har budgetar oftast blivit mer pressade och tiden mer knapp. Dessvärre.

Vad tror du kommunikatörer behöver förstå för att bli bättre beställare?

–Tydlighet, respekt, mod och hårt arbete! Att också genuint intressera sig för kommunikation och reklam; att ha koll på omvärlden och vad som görs i stort.

När blir ett byrå- och kundsamarbete som bäst?

–När det finns tydligt satta och rimliga mål för vad kommunikationen ska åstadkomma och en förståelse för att de målen bara nås om man respekterar varandras kompetenser, är transparent, jobbar hårt och är modig.

Vad tror du är byråernas största utmaning idag?

–Jag tror det blir svårare och svårare att driva stora byråer med stora overheadkostnader. Min upplevelse är att beställare idag alltmer handplockar den kompetens de behöver, skräddarsyr team och dessutom gärna knyter komptens till sig inhouse för att komplettera sina egna resurser. Att skapa lönsamhet i stora byråer blir också en utmaning i och med pressade budgetar och kort om tid. Ovanpå det ska man hinna utbilda, kompetensutveckla och inspirera sin personal i den snabba utvecklingen av ny teknik och nya media. Phew!

 

Intervju från 2017

https://sverigeskommunikatorer.se/kunskap/nyheter/christina-knight-om-framgangsrika-byrarelationer/

 

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.