6 insikter efter 25 år i byråbranschen

En bransch som är i ständig förändring, prispress, uppköp och fusioner, konkurrens och utmaningar att hitta kompetent personal är något som byråbranschen ständigt tampas med. Regi och före detta medarbetare Sven-Erik Ån delar nu med sig av sina erfarenheter efter 25 år i byråbranschen. Läs hela artikeln här. 25 år i byråbranschen har varit en […]

Read more

Vad ska du tänka på vid en byråupphandling?

När ni ska ut och titta efter en ny kommunikationspartner är det några saker ni behöver tänka på. Det finns flera olika steg och flera olika verktyg att ta fördel av. För att göra en bra upphandling behöver ni bland annat ha en tydlig process, jämföra byråer på ett strukturerat och rationellt sätt och göra […]

Read more

Stort intresse för Byråpartners.se vid lanseringen

Visste du att 80% av alla besökare som går in på byråpartners.se går vidare till ”Hitta byrå”? Nu är Byråpartners lanserad och mottagandet har varit över förväntan. Totalt har över 300 000 personer nåtts av lanseringskampanjen, 80% av besökarna på sajten går vidare till ”hitta byrå” och vi har redan över 200 byråer som är […]

Read more

Vad tycker 2132 kommunikationsköpare?

Med en körning i Företagskontakt.se på marknadschefer så finns det 6640 med den titeln, så vi kan med extremt gott samvete säga att Årets Byråstudien är representativ för hela köparsidan. Studien genomfördes under kvartal fyra 2021 för 22:a gången i ordningen. Så vitt vi vet så är faktiskt undersökningen unik i världen. Vad gör Årets […]

Read more

Upphandlingsmyndighetens modell för upphandling

Med denna modell vill vi visualisera inköpsprocessen. Pilen in i processen symboliserar de förutsättningar som finns för upphandlingen, exempelvis övergripande styrdokument och riktlinjer för den upphandlande organisationen. Inköpsprocessen är sedan indelad i tre huvudsakliga zoner som handlar om att förbereda upphandlingen, genomföra den och slutligen realisera avtalet. I varje zon går man igenom olika faser. […]

Read more

Pitchrekommendationer för mediebyråer

Pitchrekommendationer – Rekommendationer för mediebyråupphandling från Sveriges Mediebyråer Bakgrund Dessa rekommendationer är avsedda för uppdragsgivare som genom upphandling (pitch) avser att hitta en ny mediebyråpartner och då annonsören bjuder in mediebyråer för deltagande i en upphandling (pitch) av mediebyråtjänster. 1. Förberedelser inför upphandling 1.1 Behov och syfte Inventera ert behov av mediebyråsamarbetet. Definiera vad ni […]

Read more

Fem tips om effektiv upphandling

Fem tips om effektiv upphandling av PR-byrå 1. Välj ut tre byråer Den bästa kvaliteten på upphandlingen får ni genom att välja ut tre byråer som ni kontaktar och ber om ett förutsättningslöst möte. Skulle ni av något skäl inte vara nöjda efter att ha träffat dessa byråer så kan ni alltid bjuda in fler […]

Read more

Regi: Bara en av fem varumärken planerar att göra hållbarhetskommunikation med sin byrå 2022

Inför Årets Byrå 2022 har Regi sammanställt resultatet av sin årliga branschundersökning. Bland annat planerar bara en femtedel av kunder hållbarhetskommunikation tillsammans med sin byrå. Regis årliga kund- och branschstudie har fått 2120 svar, och respondenterna är köpare av marknadsföringskommunikation. Bland respondenterna har endast 22 procent planerat för att göra hållbarhetskommunikation, eller marknadsföring med koppling […]

Read more

Everything about building a good client-agency relationship

Both the client and the agency have an equal role to play here in the development of a successful client-agency relationship. And the best relationships share some common characteristics: trust, collaboration, chemistry, mutual respect, accountability and honesty. The agency’s objective is to help the client achieve its goals. And it’s important that the client works […]

Read more